ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Η πρόσοψη του σπιτιού και του καταστήματος είναι η πρώτη εντύπωση.
Οι εξωτερικές επιφάνειες καταπονούνται περισσότερο λόγω καιρικών συνθηκών.
Για να πετύχουμε ένα άριστο αποτέλεσμα πρέπει να γίνει σωστή προετοιμασία όπως καθαρισμός όλων των εξωτερικών επιφανειών, άνοιγμα όλων των σαθρών επιφανειών και επισκευή με άριστα επισκευαστικά υλικά. Με αυτό τον τρόπο θα θωρακίσουμε όλες τις εξωτερικές τοιχοποιίες.

Ακολουθεί το βάψιμο με ελαστομερή η σιλικονούχα η ακριλικά χρώματα ανάλογα με τις ανάγκες και τις καιρικές συνθήκες.
Εξασφαλίζουμε έτσι την άρτια εμφάνιση, τη μεγίστη προστασία και τη μακροχρόνια διατήρηση του αποτελέσματος.

Ζητήστε προσφορά για τον χώρο σας Δωρεάν